کیت گروپ - KIT Group

درباره شرکت ما

کیت گروپ سازمانی دانش محور و عملیاتی در محیط کسب و کار ایران می باشد که کار حرفه ای و پیچیده در زمینه تعامل سازمانی انجام داده است، کیت گروپ شناخت عمیق در سه وجه اساسی توسعه و پایداری سازمان های مدرن و چابک (‌مدیریت، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات )‌ داشته و راهکارهایی با نگرش و درک در همه لایه های مدیریتی (‌استراتژیک،‌ برنامه ریزی و اجرایی ) را خلق مینماید. کیت گروپ بیزینس مدل اختصاصی جهت توسعه گام به گام سازمان شما را تدوین نموده و دستورالعمل و برنامه های آموزشی مدون در این خصوص را تهیه کرده است.